Mùa 1 LMC

 

STT

Tên bài thủ

Số Ván Thắng 

Vòng Loại

Điểm Xếp Hạng
1 Đỗ Anh Minh 36 83 1
2 Hoàng Đức Anh 31 65 2
3 Nguyễn Đắc Duy 30 65 2
4 Vũ Hoàng Chương 29 61 3
5 Bùi Minh Long 29 61 3
6 Nguyễn Như Phúc 24 58 4
7 Lưu Trung Kiên 24 57 5
8 Nguyễn Việt Tuấn Minh 23 54 6
9 Chử Minh Hoàng 23 52 7
10 Dương Đình Quân 22 47 8
11 Hoàng Minh Hiếu 2k3 22 47 8
12 Trần Đức Hiếu 20 44 9
13 Trần Hiếu Minh 18 42 10
14 Đỗ Vương Minh 17 41 11
15 Đỗ Mạnh Tuấn 18 39 12
16 Phạm Đức Hạnh 17 35 13
17 Bùi Huy Quang 15 31 14
18 Nguyễn Quý Dương 14 29 15
19 Tiến Mạnh Toàn 14 29 15
20 Lê Thành An 13 29 15
21 Nguyễn Việt Anh 13 27 16
22 Đỗ Huy Mạnh 13 26 17
23 Nguyễn Hữu An Khánh 10 25 18
24 Nguyễn Việt Long 11 25 18
25 Hoàng Minh Hiếu 2k1 10 23 19
26 Lê Đức Tùng 11 22 20
27 Nguyễn Quang Tùng 9 21 21
28 Nguyễn Hoàng Việt 10 21 21
49 Đào Trường An 9 21 21
47 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10 20 22
31 Đào Quốc Khánh 9 19 23
32 Bạch Ngọc Nguyên 8 19 23
33 Nguyễn Như Ý 9 18 24
34 Nguyễn Văn Tiến 8 17 25
35 Lý Tiểu Minh Toàn 8 17 25
48 Chu Hải Long 7 16 26
50 Nguyễn Phúc Minh Quân 8 16 26
38 Nguyễn Đức Hà 7 15 27
39 Trần Công Minh 7 15 27
40 Phạm Minh Hiếu 7 15 27
41 Nguyễn Hoàng Tùng 7 14 28
46 Nguyễn Lê Cường 6 14 28
43 Nguyễn Mạnh Dũng 6 13 29
44 Trịnh Nhật Minh 6 12 30
51 Phạm Anh Đức 6 12 30
46 Lê Khôi Nguyên 5 11 31
47 Đinh Quốc Tuấn 5 11 31
52 Nguyễn Duy Khương 4 8 32
53 Võ Gia Bảo 4 8 32
50 Nguyễn Văn Thắng 3 7 33
51 Cao Phương Nam 3 6 34
54 Nguyễn Hoàng Lâm 3 6 34
53 Phạm Hoàng 2 5 35
54 Nguyễn Ngọc Thái Anh 2 4 36
55 Nguyễn Gia Khánh 1 2 37
Yêu thích 0
So sánh