[DUEL TERMINAL] Biên Niên Sử Thế Giới Hậu Trung Đại P7

Độc giả có thể theo dõi [DUEL TERMINAL] Biên Niên Sử Thế Giới Hậu Trung Đại tại đây: P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |Chương 4: Kỷ nguyên huỷ diệt1: Tham vọng của TierraNgay sau khi trở lại, Tierra muốn nắm giữ sức mạnh Khai phá giống như...

[DUEL TERMINAL] Biên Niên Sử Thế Giới Hậu Trung Đại P6

Độc giả có thể theo dõi [DUEL TERMINAL] Biên Niên Sử Thế Giới Hậu Trung Đại tại đây: P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P7 |Chương 3: Tà vương trở lại3: Bại binh phục hậnSau khi đánh bại Onuncu, đội vệ binh bảo vệ Cây Sự Sống chưa vui mừng...