[DUEL TERMINAL] Biên Niên Sử Thế Giới Hậu Trung Đại P7

Độc giả có thể theo dõi [DUEL TERMINAL] Biên Niên Sử Thế Giới Hậu Trung Đại tại đây: P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Chương 4: Kỷ nguyên huỷ diệt 1: Tham vọng của Tierra Ngay sau khi trở lại, Tierra muốn nắm giữ sức mạnh Khai phá giống như...

[DUEL TERMINAL] Biên Niên Sử Thế Giới Hậu Trung Đại P6

Độc giả có thể theo dõi [DUEL TERMINAL] Biên Niên Sử Thế Giới Hậu Trung Đại tại đây: P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P7 | Chương 3: Tà vương trở lại 3: Bại binh phục hận Sau khi đánh bại Onuncu, đội vệ binh bảo vệ Cây Sự Sống chưa vui mừng...