OCG

Cập nhật mới nhất: 01/01/2024

Ghi chú:

- Cũ: Số lượng lá bài này được chơi ở Ban List gần nhất trước đó

- Mới: Số lượng lá bài này được chơi ở Ban List hiện tại

- Tình Trạng: Trạng thái của lá bài này sau Ban List mới nhất 

  • Ban: Bị cấm, người chơi không được phép sử dụng lá bài này trong bộ bài
  • Limit: Người chơi được phép sử dụng 1 lá này trong bộ bài
  • Semi: Người chơi được phép sử dụng 2 lá này trong bộ bài
  • Unlimit: Người chơi được phép sử dụng đủ 3 lá này trong bộ bài

(Áp dụng cho toàn bộ Main Deck, Extra Deck và cả Side Deck)

Ảnh
Loại
Tên
Mới
Tình Trạng
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
1
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
1
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Effect
0
0
Fusion
0
0
Synchro
0
0
Link
0
0
Link
0
0
Link
0
3
Link
0
0
Link
0
0
XYZ
0
0
XYZ
0
0
Pendulum
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Spell
0
0
Trap
0
0
Trap
0
0
Trap
0
0
Trap
0
0
Trap
0
0
Trap
0
0
Effect
1
2
Effect
1
3
Effect
1
3
Effect
1
1
Effect
Eva
1
1
Effect
1
0
Effect
1
1
Effect
1
3
Effect
1
1
Effect
1
1
Effect
1
1
Effect
1
3
Effect
1
1
Effect
1
1
Effect
1
2
Effect
1
3
Effect
1
1
Synchro
1
0
Limit
Synchro
1
1
Synchro
1
1
Pendulum
1
1
Pendulum
1
1
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
0
Spell
1
3
Limit
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
0
Limit
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
2
Spell
1
1
Spell
1
2
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
1
Spell
1
1
Trap
1
1
Trap
1
2
Limit
Trap
1
3
Trap
1
1
Effect
2
2
Spell
2
1
Semi
Spell
2
2
Spell
2
2
Spell
2
2
Spell
2
3
Semi
Spell
2
2
Spell
2
2
Spell
2
2
Trap
2
3
Semi
Trap
2
3
Semi
Effect
3
0
Unlimited
Effect
3
2
Unlimited
Spell
3
2
Unlimited
Spell
3
2
Unlimited
Yêu thích 0
So sánh