Support Pack Yugioh World Premiere Pack 2021 WPP2 Tiếng Nhật!!

Tình trạng: Còn 1 sản phẩm.
Mã sản phẩm: WPP2
Hãng sản xuất: Konami
Loại: Thẻ Bài

Giá bán: 750.000₫

Loại

[Gói Bài Yugioh Chính Hãng] Support Pack Yugioh World Premiere Pack 2021 WPP2 Tiếng Nhật!!Giới thiệu lần đầu tại OCG từ những card TCG-only từ Phantom Rage, Blazing Vortex, Lightning Overdrive, và King's Court.Giới thiệu các support mới cho "Blue-Eyes", "Dark Magician", "Fusion", "Magna Warrior", "Magnet Warrior", và "Polymerization" archetypes, cũng như là các Signature combo và Three Musketeers of Face Cards series, tới OCG.Giới thiệu "Materiactor", "Myutant", and "War Rock" archetypes tới OCG.- Trong OCG, số lượng thẻ Ultra Rare được tăng từ 6 lên 8 và thẻ thứ 20 Rare Rare được thay thế bằng Prismatic Secret Rares .Trong OCG , có 5 thẻ mỗi gói và 30 gói mỗi hộp. Bộ chứa 80 thẻ hoặc 70 thẻ:4...

[Gói Bài Yugioh Chính Hãng] Support Pack Yugioh World Premiere Pack 2021 WPP2 Tiếng Nhật!!

Giới thiệu lần đầu tại OCG từ những card TCG-only từ Phantom Rage, Blazing Vortex, Lightning Overdrive, và King's Court.
Giới thiệu các support mới cho "Blue-Eyes", "Dark Magician", "Fusion", "Magna Warrior", "Magnet Warrior", và "Polymerization" archetypes, cũng như là các Signature combo và Three Musketeers of Face Cards series, tới OCG.

Giới thiệu "Materiactor", "Myutant", and "War Rock" archetypes tới OCG.


- Trong OCG, số lượng thẻ Ultra Rare được tăng từ 6 lên 8 và thẻ thứ 20 Rare Rare được thay thế bằng Prismatic Secret Rares .

Trong OCG , có 5 thẻ mỗi gói và 30 gói mỗi hộp. Bộ chứa 80 thẻ hoặc 70 thẻ:

4 Prismatic Secret Rares
6 Ultra Rares
8 Super Rares
15 Rares
37 Commons

Nội dung đang cập nhật ...
Yêu thích 0
So sánh