Tiêu điểm Combo: Borrelend Dragon - Bổ sung cần thiết cho Dragon Link

Một trong những lá bài được chờ đợi nhất trong Ghost From The Past 2 là quái thú Borrelend Dragon, một quái thú giống với Decode Talker Heatsoul ở điểm nó đã ra mắt được khá lâu bên OCG nhưng phải tới bây giờ người chơi TCG mới có thể tiếp cận được với lá bài này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu sức mạnh của quái thú Link 5 này, cũng như kết hợp nó với một chiến thuật đã xuất hiện được khá lâu nhưng vẫn đang còn chỗ đứng trong meta, Dragon Link. 

Với một starting hand gồm có Starliege Seyfert, Quick Launch, Noctovision Dragon và một quái thú Rokket bất kì trên tay, người chơi có thể bắt đầu combo. Khởi đầu với việc triệu hồi bình thường Starliege Seyfert, và sử dụng khả năng của Seyfert để đưa lên tay người chơi một Black Dragon Collapserpent. Triệu hồi đặc biệt Collapserpent bằng cách banish Seyfert ở dưới mộ, và kích hoạt luôn khả năng của Noctovision Dragon trên tay để triệu hồi đặc biệt bản thân lên sân. Sau đó, người chơi Triệu hồi Link Dragunity Knight - Romulus bằng Collapserpent Noctovision, điều này sẽ kích hoạt khả năng của cả 3 lá bài trên. Romulus sẽ đưa lên tay người chơi Dragon Ravine, Collapserpent sẽ đưa lên tay người chơi White Dragon Wyverbuster, và cuối cùng người chơi sẽ được rút thêm 1 lá từ khả năng của Noctovision. 

Tiếp theo, người chơi sẽ triệu hồi đặc biệt Wyverbuster bằng cách banish Collapserpent từ mộ, và sử dụng nó làm nguyên liệu cho việc triệu hồi Link Striker Dragon. Striker khi được triệu hồi sẽ đưa lên tay người chơi một Boot Sector Launch. Sau đó, người chơi sẽ kích hoạt Dragon Ravine và sử dụng khả năng của Ravine để gửi một Absorouter Dragon từ Deck xuống mộ, để add lên tay một quái thú Rokket từ Deck bằng khả năng của Absorouter, như Rokket Recharger

Tiếp theo đó, người chơi sẽ Triệu hồi Link Triple Burst Dragon bằng Romulus Striker. Sau khi triệu hồi Triple Burst, kích hoạt Boot Sector Launch để triệu hồi đặc biệt hai quái thú Rokket trên tay người chơi, trong trường hợp này, giả sử trên tay người chơi đang có Rokket Tracer Rokket Recharger

Triệu hồi Link quái thú Guardragon Pisty bằng cách sử dụng Recharger làm nguyên liệu, và Triệu hồi Link Hieratic Seal of the Heavenly Spheres bằng Triple Burst và Tracer. Lúc này, người chơi có thể kích hoạt khả năng đặc biệt của Pisty

Kích hoạt khả năng của Pisty để triệu hồi lại Triple Burst từ mộ. Tiếp đó, kích hoạt Quick Launch từ tay để triệu hồi đặc biệt một Rokket Tracer nữa từ Deck. Kích hoạt khả năng của Tracer phá huỷ Boot Sector Lauch để triệu hồi một quái thú Rokket nữa từ Deck, trong trường hợp này là Rokket Caliber. 

Lúc này, người chơi có thể sử dụng Pisty, Caliber Triple Burst để triệu hồi Borrelend Dragon. Đây là một quái thú rất mạnh, khi nó không thể bị tiêu diệt bằng chiến đấu hoặc khả năng đặc biệt, cũng như không thể bị chỉ định bằng khả năng đặc biệt. Không chỉ vậy Borrelend còn có khả năng tấn công toàn bộ quái thú của đối thủ, và trên hêt, nó sở hữu một Quick Effect cho phép người chơi chỉ định một quái thú trên sân và một quái thú Rokket dưới mộ, dể negate khả năng của quái thú trên sân và triệu hồi đặc biệt lại quái thú Rokket dưới mộ. Sử dụng khả năng này để triệu hồi lại Recharger dưới mộ, và kết hợp nó với Tracer để triệu hồi Borreload Savage Dragon. Savage sẽ lựa chọn Triple Burst để làm Equip, và nó sẽ sở hữu 3 Counter cùng với 4200 ATK.

Kết thúc Combo, người chơi sẽ có một endboard gồm 3 interruption, với một bounce từ Spheres và có thể là thêm disruption từ quái thú được Spheres gọi ra từ Deck, chẳng hạn như Fallen of Albaz; một card hoặc effect negation từ Savage, và 1 monster negate từ Borrelend. Trong lượt kế, với khả năng tấn công toàn bộ quái thú từ Borrelend và 4200 ATK từ Savage, người chơi sẽ dễ dàng kết thúc trận đấu. 

Nguồn: Dueldaddy

Viết bình luận