Những làn gió mới trong Phantom Nightmare - PHNI

Phantom Nightmare là hộp chính cuối cùng của Yugioh OCG năm 2023 và được hứa hẹn sẽ mang đến những luồng gió mới khi cho ra mắt những bộ bài mới và những hỗ trợ cho các bộ bài cũ. Điểm tin này mang đến những giới thiệu về những thẻ bài mới đó.

Nối tiếp câu chuyện chuyến phiêu lưu của Diabellestarr, Goblin Rider được ra mắt trong hộp Phantom Nightmare dưới dạng 1 deck Rank 3 Control biết spam xác lên các Rank 3 cực khỏe + setup các Spell/Trap biết gọi được các quái XYZ Rank 3 trong lượt của đối thủ. Với các quái thú main deck của Goblin Rider đều có khả năng Detach 1 XYZ Material để tự nhảy nó lên sân. Vậy hãy cùng tìm hiểu về các lá bài Goblin Rider và lối đánh của chúng và cùng bình luận về các lối chơi của Goblin Rider nhé!!

Goblin Rider Tokkou Dug / Goblin Rider Dug the Assaulter

PHNI-JP008 Goblin Rider Tokkou Dug / Goblin Rider Dug the Assaulter
EARTH Warrior / Effect
LV3 1600/0
You can only use the 1st and 2nd effect of this card’s name each once per turn.
(1) If this card is in your hand: You can detach 1 Xyz Material from a monster on the field, and if you do, Special Summon this card.
(2) If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 “Goblin Rider” Spell/Trap from your Deck to your hand.
Starter cực mạnh của bộ bài. Chơi 3 copy 

 

Goblin Rider Bakuon Clutter / Goblin Rider Clutter the Noisy

PHNI-JP009 Goblin Rider Bakuon Clutter / Goblin Rider Clutter the Noisy
FIRE Beast-Warrior / Effect
LV3 1500/0
You can only use the 1st and 2nd effect of this card’s name each once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 “Goblin” monster in your GY, except “Goblin Rider Clutter the Noisy”; Special Summon it.
(2) During your opponent’s Main Phase, if this card is in your GY (Quick Effect): You can detach 1 Xyz Material from a monster on the field, and if you do, Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.
Lá bài Extender trong lượt của đối thủ với khả năng biết nhảy Quick của mình và kéo lại 1 Goblin khác từ mộ. Chơi từ 2-3 copy

 

Goblin Rider Mach Boon / Goblin Rider Boon the Machspeed

PHNI-JP010 Goblin Rider Mach Boon / Goblin Rider Boon the Machspeed
WIND Warrior / Effect
LV3 1300/0
(1) During the Main Phase, if this card is in your hand or GY, you can (Quick Effect): You cannot Special Summon “Goblin Rider Boon the Machspeed” until the end of the next turn, also detach 1 Xyz Material from a monster on the field, and if you do, Special Summon this card.
Lá bài biết tự nhảy trong cả lượt của mình và đối phương. Rất mạnh cho các combo khác của deck. Chơi từ 2-3 Copy

 

Goblin Rider Reiketsu Mianda / Goblin Rider Mianda the Coldblooded

PHNI-JP011 Goblin Rider Reiketsu Mianda / Goblin Rider Mianda the Coldblooded
WATER Fiend / Effect
LV3 1400/0
You can only use the 1st and 2nd effect of this card’s name each once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 “Goblin” monster from your hand, except “Goblin Rider Mianda the Coldblooded”.
(2) If this card is in your GY: You can detach 1 Xyz Material from a monster on the field, and if you do, Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.
Lá bài Extender của deck. Mặc dù vậy hiệu ứng thứ 2 chỉ là hiệu ứng chậm nên sử dụng 2 copy

 

Goblin Rider Big-Head Gabonga

 

PHNI-JP047 Goblin Rider Big-Head Gabonga
LIGHT Beast-Warrior / Xyz / Effect
RK3 2100/0
2 Level 3 monsters
You can only use the 1st, 2nd, and 3rd effect of this card’s name each once per turn.
(1) If this card is Xyz Summoned: You can add 1 “Goblin” monster from your Deck to your hand.
(2) If an Xyz Material(s) is detached from monsters on the field: You can target 1 other face-up monster on the field; attach it to this card as material.
(3) During each End Phase: You can attach 1 “Goblin” monster from your Deck to this card as material.
Boss Monster đầu tiên và rất mạnh của bộ bài. Với 3 hiệu ứng đều dùng rất ổn, nhất là hiệu ứng thứ 2 biết combo với 2 Goblin Rider nhảy quick ở trong main deck để disrupt đối phương. Chơi từ 2-3 copy 

 

Goblins’ Crazy Beast

PHNI-JP048 Goblins’ Crazy Beast
DARK Fiend / Xyz / Effect
RK6 2700/0
2+ Level 6 monsters
You can only use the 3rd effect of this card’s name once per Duel.
(1) Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Spell/Trap on the field; detach 2 Xyz Materials from monsters on the field, and if you do, attach that card to this card as material.
(2) If a monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can detach 1 material from this card instead.
(3) If this card is in your GY: You can Special Summon it, then you can attach 1 “Goblin” monster from your GY to it as material.
Boss monster thứ 2 của deck, dù hơi khó ra nhưng cũng là 1 sự lựa chọn mạnh khi đối đầu với những bộ bài dày S/T. không sử dụng hoặc chơi 1 copy

 

Goblin Rider Daishuukai / Grand Gathering of the Goblin Riders
 

PHNI-JP060 Goblin Rider Daishuukai / Grand Gathering of the Goblin Riders
Continuous Spell
You can only use the 3rd effect of this card’s name once per turn.
(1) “Goblin” monsters you control gain 300 ATK for each “Goblin” monster you control.
(2) During your Main Phase, you can Normal Summon 1 “Goblin” monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)
(3) You can target 2 “Goblin” monsters you control that have a Level to activate 1 of these effects;
● The Level of 1 of them becomes the Level of the other.
● Their Levels become their total original Levels.
Lá bài vừa đóng vai trò Extender vừa biết chỉnh level để các Goblin Rider có thể XYZ rank 6 lên con boss của mình hoặc Beatrice. Sử dụng 1 vì có thể search được

 

Goblin Rider Daisanjou / Grand Entrance of the Goblin Riders

 

PHNI-JP061 Goblin Rider Daisanjou / Grand Entrance of the Goblin Riders
Normal Spell
You can only use the 1st and 2nd effect of this card’s name each once per turn.
(1) Add 1 “Goblin” monster from your Deck to your hand, then you can detach 1 Xyz Material from a monster on the field, and if you do, Special Summon 1 Level 4 or lower “Goblin” monster from your hand.
(2) You can banish this card from your GY; detach 1 Xyz Material from a monster on the field, then you can add 1 “Goblin” monster from your GY to your hand.
ROTA cực mạnh của bộ bài không những biết search mà còn biết cầm lại từ mộ các Goblin Rider khác. Sử dụng 3 copy

 

Goblin Rider Daisanjou / Grand Entrance of the Goblin Riders

PHNI-JP075 Goblin Rider Stampede
Continuous Trap
You can only use 1 of the 1st and 2nd effect of this card’s name per turn, and only once that turn.
(1) During the Main Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Xyz Summon using only “Goblin” monsters you control as material.
(2) If you control a “Goblin” Xyz Monster: You can target 1 Effect Monster on the field; detach 1 Xyz Material from a monster on the field, and if you do, negate that target’s effects until the end of this turn.

Trap disrupt cực mạnh của deck. Vừa cho bạn có khả năng XYZ Summon lên các lá bài Rank 3 khác, vừa có khả năng biết negate 1 hiệu ứng quái thú trên sân. sử dụng 2 copy vì có thể search được

Ashura King

1 số các lá bài Rank 3 cực mạnh khác các bạn có thể chơi kèm


Bên cạnh Goblin RiderRaidraptor vừa được ra support mới trong set Phantom Nightmare. Với những lá bài mới đó, Raidraptor đã có công thức chiến thắng mới bên cạnh việc chỉ biết spam Kali Yuga - Đó là dựa vào các quái thú XYZ của mình biết triệu hồi trong lượt của opp và phá hoại chiến thuật của họ. Hãy cùng tìm hiểu qua các lá bài mới nhé

Raid Raptors – Noir Lanius (Raidraptor – Noir Lanius)

PHNI-JP004 Raid Raptors – Noir Lanius (Raidraptor – Noir Lanius)
Level 4 DARK Winged Beast Effect Monster
ATK 1600
DEF 500
You can only use the (1)st and (2)nd effect of this card’s name each once per turn.
(1) During the Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can target 1 “Raidraptor” monster you control; add 1 Raidraptor” monster with a different Level from your Deck to your hand.
(2) You can banish this card from your GY; increase or decrease the Levels of all “Raidraptor” monsters you currently control by 1 until the end of this turn.
1 lá bài starter 1 card combo, search lên được Raidraptor - Pain Lanius để thực hiện combo. Nên sử dụng 3 copy 

 

Raid Raptors – Bloom Vulture (Raidraptor – Bloom Vulture

PHNI-JP005 Raid Raptors – Bloom Vulture (Raidraptor – Bloom Vulture)
Level 4 DARK Winged Beast
ATK 300
DEF 1900
You can only use 1 effect among the (1) and (2) effects of this card’s name once per turn, and only once that turn, also during the turn you activate these effects, you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters.
(1) If all face-up monsters you control are Winged Beast monsters: You can Special Summon this card and 1 “Raidraptor” monster from your hand.
(2) If you control no monsters: You can target 2 Level 4 or lower “Raidraptor” monsters in your GY, including this card; Special Summon them in Defense Position.
Extender của deck, nhưng bạn cần phải cầm thêm 1 Raidraptor để nhảy lên sân. Nên sử dụng khoảng từ 1-2 copy 

 

Raid Raptors – Rising Rebellion Falcon (Raidraptor – Rising Rebellion Falcon)

PHNI-JP045 Raid Raptors – Rising Rebellion Falcon (Raidraptor – Rising Rebellion Falcon)
Rank 13 DARK Winged Beast Xyz Effect Monster
ATK 4000
DEF 3500
Materials: 5 Level 13 Winged-Beast monsters
(1) If this card is Xyz Summoned: You can destroy as many cards your opponent controls as possible, then, if this card has 3 or more “Raidraptor” Xyz Monsters with different names as material, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monsters’ total original ATK.
(2) Unaffected by other cards’ effects.
(3) Once per turn: You can detach 3 materials from this card, then target 1 “Raidraptor” Xyz Monster in your GY; replace this effect with that monster’s original effects until the End Phase.

Win Condition mới của bộ bài. Khi lên sân biết nổ toàn bộ quái của opp, và ngoài ra Unaffected bởi mọi thứ. Rất phù hợp trong việc gọi ra trong turn của opp. Nên chơi 2 copy 

 

Raid Raptors – Brave Strix (Raidraptor – Brave Strix)

PHNI-JP046 Raid Raptors – Brave Strix (Raidraptor – Brave Strix)
Rank 5 DARK Winged Beast Xyz Effect Monster
ATK 2000
DEF 2500
Materials: 2 Level 5 monsters
You can only use 1 of the 1st and 2nd effects of this card’s name per turn, and only once that turn.
(1) You can detach 1 material from this card; Set 1 “Raidraptor” Spell/Trap directly from your Deck.
(2) If this card has a Winged Beast monster as material: You can detach 1 material from this card; add 1 “Rank-Up-Magic” Spell from your Deck to your hand.
(3) A “Raidraptor” Xyz Monster that has this card as material gains this effect.
● Gains ATK equal to its own Rank x 100.
Thêm 1 cách nữa search được các Spell/Trap Raidraptor. Việc là rank 5 có thể hơi khó để thi triển Combo. Nên sử dụng 1 copy 

 

Яise-Rank-Up-Magic Raid Raptors’ Force (Rise-Rank-Up-Magic Raidraptor’s Force)

PHNI-JP056 Яise-Rank-Up-Magic Raid Raptors’ Force (Rise-Rank-Up-Magic Raidraptor’s Force)
Quick-Play Spell Card
You can only activate 1 card with this card’s name per turn.
(1) During either Main Phase or your opponent’s Battle Phase: Target 2 or more “Raidraptor” Xyz Monsters you control and/or GY, including 1 on the field; Special Summon from your Extra Deck, 1 “Raidraptor” Xyz Monster whose Rank equals the total Ranks of those 2 or more monsters, and if you do, attach those monsters to it as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer their materials to the Summoned monster.)
Lá bài giúp Turbo lên quái RR rank 13 nhanh nhất và hiệu quả nhất. Search ra được bởi RR - Wise Strix và ti tỉ lá bài biết search RR Spell/Trap khác. Sử dụng từ 1-2 Copy trong bộ bài

 

Raid Raptors – Roost (Raidraptor – Roost)

HNI-JP057 Raid Raptors – Roost (Raidraptor – Roost)
Continuous Spell Card
You can only use the 1st and 2nd effect of this card’s name each once per turn.
(1) If a “Raidraptor” monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck to your field: You can add 1 “Raidraptor” Spell/Trap from your Deck to your hand, except “Raidraptor Roost”.
(2) You can target 3 of your “Raidraptor” monsters that are banished and/or in your GY; place them on the bottom of the Deck in any order, then draw 1 card.
1 lá bài cho phép cộng tay khi bạn triệu hồi quái thú RR từ trong Extra deck. Hơi bị động. Chơi x1 vì search được

 

Raidraptor – Glorious Bright (Raidraptor – Barrage)

PHNI-JP074 Raidraptor – Glorious Bright (Raidraptor – Barrage)
Normal Trap
You can only use 1 of the 1st and 2nd effect of this card’s name per turn, and only once that turn.
(1) If you control a “Raidraptor” monster: Target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. Unless you control a “Raidraptor” Xyz Monster at activation, you can only target monsters.
(2) You can banish this card from your GY, then target 1 of your “Raidraptor” monsters that is banished or in your GY; add it to your hand.
Lá bài biết negate mọi thứ nếu như có quái XYZ, nếu không có, tác dụng của nó vẫn là 1 cái Infinite Impermanance biết tái chế các quái thú RR. Sử dụng 2 copy

 

Dogmatika Maximus

Tech card nên chơi
Dogmatika Maximus giúp cho việc combo ra quái thú Rank 13 dễ dàng hơn thông qua lá bài Rank-Up mới nhất của RR bằng cách vứt thẳng 2 quái thú Rank 7 và Rank 6 của RR từ trong Extra Deck xuống mộ. Tuy đây là 1 con dao 2 lưỡi nhưng package Maximus này thực sự khá là một lựa chọn hợp lý.

#goblin

Viết bình luận