[Gói Bài Yugioh Chính Hãng] Booster Box - Pack Yugioh Legacy Of Destruction - LEDE 2024

Tình trạng: Còn 5 sản phẩm.
Mã sản phẩm: BOX LEDE
Hãng sản xuất: Konami
Loại: Thẻ bài

Giá bán: 1.300.000₫

Số lượng

Bao gồm các support cho "Ancient Gear", "Archfiend", "Earthbound", "Fishborg", "Fusion", "Goblin", "Goblin Biker", "Gold Pride", "Snake-Eye", "Diabellstar", "Sinful Spoils", "Memento", "Melodious", "Melodious Maestra", "Polymerization", "Gadget", "Lightsworn", "Voiceless Voice", "Silent Swordsman", "Silent Magician", "Gandora", "Vaalmonica", "Centur-Ion" và "Yubel"... Trong OCG, có 5 thẻ mỗi gói và 30 gói mỗi hộp. Booster box chứa 81 thẻ, hoặc 126 thẻ trong Bộ chính: 1 Holographic Rare 1 Quarter Century Secret Rare 8 Ultra Rares  10 Super Rares  18 Rares 44 Commons

Bao gồm các support cho "Ancient Gear", "Archfiend", "Earthbound", "Fishborg", "Fusion", "Goblin", "Goblin Biker", "Gold Pride", "Snake-Eye", "Diabellstar", "Sinful Spoils", "Memento", "Melodious", "Melodious Maestra", "Polymerization", "Gadget", "Lightsworn", "Voiceless Voice", "Silent Swordsman", "Silent Magician", "Gandora", "Vaalmonica", "Centur-Ion" và "Yubel"...

Trong OCG, có 5 thẻ mỗi gói và 30 gói mỗi hộp. Booster box chứa 81 thẻ, hoặc 126 thẻ trong Bộ chính:

1 Holographic Rare
1 Quarter Century Secret Rare
8 Ultra Rares 
10 Super Rares 
18 Rares
44 Commons

Nội dung đang cập nhật ...
Yêu thích 0
So sánh