Hiểu Về Turn Thế Nào Là Chính Xác Nhất ?!?


Lượt là cách để sắp xếp thứ tự thi đấu giữa hai người chơi, mỗi người chơi có thể lựa chọn thực hiện các hành động dựa theo các hiệu ứng bài và thứ tự giai đoạn. Lượt còn có cách gọi không chính thức là vòng.

bannerTất cả các lượt được chia thành 6 giai đoạn sau:

1. Draw Phase: Giai đoạn Rút bài

2. Standby Phase: Giai đoạn Sẵn sàng

3. Main Phase 1: Giai đoạn Chính 1

4. Battle Phase: Giai đoạn Chiến đấu

5. Main Phase 2: Giai đoạn Chính 2

6. End Phase: Giai đoạn Kết thúc

Người chơi phải đi qua các giai đoạn này để có thể hoàn thành Giai đoạn Kết thúc.

Quy tắc

Một lượt chỉ có thể bắt đầu khi bài thủ thực hiện một trong sáu giai đoạn, thường là bắt đầu với Giai đoạn Rút bài. Một lượt chỉ có thể kết thúc sau Giai đoạn Kết thúc.


Thứ tự các giai đoạn trong một lượt.


1. Giai đoạn Rút bài:

Giai đoạn Rúi bài là giai đoạn đầu tiên của mọi lượt, ở đó bài thủ thực hiện lượt rút bài thông thường bằng cách rút 1 lá bài từ bộ bài của họ.

Các Trap, Quick SpellHiệu ứng Quick có thể được kích hoạt ở trong giai đoạn này, sau khi người chơi rút một lá bài.

Từ Master Rule 3 (21/3/2014 cho OCG 10/7/2014 cho TCG), người chơi đi trước không được thực hiện lượt rút bài thông thường vào Giai đoạn Rút bài, tương tự như việc không được thực hiện Giai đoạn Chiến đấu.


2. Giai đoạn Sẵn sàng:

Giai đoạn Sẵn sàng diễn ra ngay sau Giai đoạn Rút bài. Bài thủ không cần làm gì trong giai đoạn này trừ khi có lá bài đề cập trực tiếp.

Hiệu ứng của Treeborn FrogRoyal Writ of Taxation diễn ra trong giai đoạn này. Một số lá bài phải trả giá duy trì như Messenger of Peace hay Fairy Box cũng được trả trong giai đoạn này. Nếu nhiều hành động cùng diễn ra trong Giai đoạn Sẵn sàng, Người điều khiển Lượt được chọn thứ tự các hành động diễn ra. Một số lá bài chỉ có thể được kích hoạt ở Giai đoạn Sẵn sàng, như Curse of Fiend.


Treeborn Frog

Treeborn Frog

Messenger of Peace

Messenger of Peace

Curse of Fiend

Curse of Fiend

Trap, Quick Spell và các Hiệu ứng quái thú Quick cũng có thể được kích hoạt ở trong giai đoạn này.

3. Giai đoạn Chính 1:

Giai đoạn Chính 1 Giai đoạn Chính được thực hiện ngay sau Giai đoạn Sẵn sàng.

Sau khi Giai đoạn Chính 1 kết thúc, người điều khiển lượt có thể chọn bước vào Giai đoạn Chiến đấu, hoặc tiến thẳng đến Giai đoạn Kết thúc (không thể chuyển sang Giai đoạn Chính 2 nếu bỏ qua Giai đoạn Chiến đấu).

Một số lá bài và hiệu ứng chỉ có thể được kích hoạt trong Giai đoạn Chính 1, ví dụ như Cold Wave hay Dark Strike Fighter.

Cold Wave

Cold Wave

Dark Strike Fighter

Dark Strike Fighter

Những hành động có thể thực hiện:

Triệu hồi Thông thường/Úp một quái thú.

Triệu hồi Đặc biệt các quái thú.

• Thay đổi "thủ công" trạng thái chiến đấu của quái thú, miễn là nó không được Triệu hồi/Úp lượt này, và chưa thay đổi thủ công trạng thái chiến đấu trước đó.

Triệu hồi Lật một quái thú, miễn là nó không được Triệu hồi/Úp lượt đó.

• Kích hoạt Hiệu ứng Ignition.

Úp Spell/Trap.

• Kích hoạt Spell/Trap. Quick SpellTrap không thể kích hoạt vào lượt nó được úp.


4. Giai đoạn Chiến đấu:

Giai đoạn Chiến đấu là giai đoạn mà các cuộc giao tranh được thực hiện. Một Giai đoạn Chiến đấu có thể được thực hiện ở tất cả các lượt (trừ lượt đầu tiên của ván đấu) sau khi người điều khiển lượt kết thúc Giai đoạn Chính 1.

An Unfortunate Report, Weather Report, Last Turn là những lá bài duy nhất có khả năng cho phép thực hiện nhiều Giai đoạn Chiến đấu trong một lượt.

Unfortunate Report

Unfortunate Report

Weather Report

Weather Report

Last Turn

Last Turn

Giai đoạn Chiến đấu được chia thành 4 bước:

• Bước Bắt đầu

• Bước Chiến đấu

• Bước Thiệt hại (bao gồm tính toán thiệt hại)

• Bước Kết thúc

Bước Bắt đầu, Bước Chiến đấu Bước Kết thúc luôn luôn diễn ra ở tất cả Giai đoạn Chiến đấu, trừ khi bị bỏ qua vì một hiệu ứng nào đó. Bước Thiệt hại chỉ diễn ra khi có một đòn tấn công được thực hiện thành công, và cả hai người chơi đồng ý rời khỏi Bước Chiến đấu. Nếu một hiệu ứng kết thúc Giai đoạn Chiến đấu (ví dụ như Battle Fader), nó ngay lập tức chuyển thành Bước Kết thúc.

Tiến vào Giai đoạn Chiến đấu

Bài thủ không cần phải điều khiển quái thú mới có thể bước vào Giai đoạn Chiến đấu, kể cả đối thủ của họ không có quái thú khả dĩ để nhận đòn tấn công (ví dụ điều khiển 2 Marauding Captain).

Marauding Captain

Marauding Captain


Bài thủ không bắt buộc bước vào Giai đoạn Chiến đấu sau khi kết thúc Giai đoạn Chính 1, trừ khi có hiệu ứng yêu cầu bắt buộc. Ví dụ, người điều khiển lượt phải bước vào Giai đoạn Chiến đấu nếu có một hiệu ứng bắt buộc quái thú của họ phải tấn công trong lượt đó, kể cả có một hiệu ứng khác ngăn chặn người chơi có thể tấn công (như Gravity Bind). Nếu bài thủ chọn bỏ qua Giai đoạn Chiến đấu thì bắt buộc phải tiến thẳng tới Giai đoạn Kết thúc mà không được bước vào Giai đoạn Chính 2.


Gravity Bind

Gravity Bind


Nếu có một hiệu ứng bỏ qua Giai đoạn Chính 1 (như Timeater), bài thủ không cần phải bước thẳng vào Giai đoạn Chiến đấu từ Giai đoạn Sẵn sàng, mà có thể chọn tiến tới Giai đoạn Kết thúc. Tuy nhiên, nếu hiệu ứng cùng lúc bỏ qua Giai đoạn Chính 1Giai đoạn Chiến đấu lượt đó thì bắt buộc phải chuyển vào Giai đoạn Kết thúc chứ không được đi qua Giai đoạn Chính 2.


Gravity Bind

Timeater

5. Giai đoạn Chính 2:

Giai đoạn Chính 2Giai đoạn Chính được thực hiện ngay sau Giai đoạn Chiến đấu, vì cùng là Giai đoạn Chính, phần lớn hành động có thể thực hiện trong Giai đoạn Chính 1 cũng có thể thực hiện trong Giai đoạn Chính 2.

Một số lá bài chỉ có thể được kích hoạt trong Giai đoạn Chính 2, như Emergency Assistance hay Sweet Corn. Một số Quái thú XYZ có phương thức triệu hồi đặc biệt chỉ trong Giai đoạn Chính 2 như Stellarknight Constellar Diamond hay Downerd Magician. 

Emergency Assistance

Emergency Assistance

Stellarknight Constellar Diamond

Stellarknight Constellar Diamond


Những hành động có thể thực hiện:

Triệu hồi Thông thường/Úp một quái thú.

Triệu hồi Đặc biệt các quái thú.

• Thay đổi "thủ công" trạng thái chiến đấu của quái thú, miễn là nó chưa phát động tấn công trong Giai đoạn Chiến đấu, không được Triệu hồi/Úp lượt này, và chưa thay đổi thủ công trạng thái chiến đấu trước đó.

Triệu hồi Lật một quái thú, miễn là nó không được Triệu hồi/Úp lượt đó.

• Kích hoạt Hiệu ứng Ignition.

• Úp Spell/Trap.

• Kích hoạt Spell/Trap. Quick SpellTrap không thể kích hoạt vào lượt nó được úp.


6. Giai đoạn Kết thúc:

Giai đoạn Kết thúc là giai đoạn cuối cùng của lượt, nó diễn ra sau khi Giai đoạn Chính 2 (hoặc Giai đoạn Chính 1 nếu bỏ qua Giai đoạn Chiến đấu) hoàn thành.

Một số hiệu ứng được áp dụng trong Giai đoạn Kết thúc như Change of HeartPower Bond. Người điều khiển lượt có thể quyết định thứ tự áp dụng các giá duy trì diễn ra cùng thời điểm.

Change of Heart

Change of Heart

Power Bond

Power Bond

Giai đoạn Kết thúc, nếu người điều khiển lượt cầm trên tay nhiều lá bài hơn giới hạn tay (thường là 6), họ phải vứt bỏ bài trên tay cho đến khi thỏa mãn giới hạn tay.

Bất cứ hành động nào đề cập "at the end of the turn" (vào cuối lượt), ví dụ như thời điểm kết thúc hiệu ứng của Effect Veiler, nghĩa là được thực hiện cuối cùng lượt đó, sau cả khi vứt bỏ bài trên tay cho đúng giới hạn tay.

Effect Veiler

Effect Veiler


Nguồn: yugioh.fandom

Viết bình luận