Trap Monster (Quái Thú Trap): Khi Kẻ Thù Sinh Ra Từ Cạm Bẫy

Quái thú Trap là một dạng Continuous Trap được triệu hồi đặc biệt như là một quái thú sau khi được kích hoạt, vừa được coi là quái thú vừa được coi là Trap.

I. Cơ chế:

Quái thú Trap được triệu hồi đặc biệt lên sân từ Spell & Trap Zone sau khi chúng được kích hoạt, và sau đó được coi là cả quái thúTrap. Chúng từng chiếm cả 1 Monster Zone và 1 Spell & Trap Zone, nhưng đến 1/4/2020, MR5 (Master Rule 5) được áp dụng, chúng chỉ còn chiếm 1 Monster Zone, giải phóng 1 Spell & Trap Zone, nhưng chúng vẫn được coi là cả quái thúTrap.

Nếu bị vô hiệu hoá bởi Jinzo hay Royal Decree, chúng sẽ trở lại Spell & Trap Zone như là Continuous Trap không có hiệu ứng, và sẽ ở yên đấy kể cả khi Jinzo hay Royal Decree không còn trên sân. Nếu Book of Moon được kích hoạt lên một Quái thú Trap nằm sẵn trên sân, nó sẽ được úp trở lại Spell & Trap Zone như là một Trap và có thể được kích hoạt lại vào lượt kế tiếp.

  

Jinzo - Royal Decree - Book of Moon

Nếu một lá bài hoặc hiệu ứng phá huỷ riêng quái thú (như Mirror Force) được kích hoạt, những lá bài như My Body as a Shield có thể được kích hoạt và bảo vệ Quái thú Trap, còn những lá bài như Fake Trap thì không thể; tương tự, nếu một lá bài hay hiệu ứng phá huỷ riêng Trap (như Heavy Storm) được kích hoạt, những lá bài như Fake Trap có thể được kích hoạt còn My Body as a Shield thì không. Nếu một lá bài hay hiệu ứng có thể phá huỷ cả quái thúTrap (như Raigeki Break) được kích hoạt, cả My Body as a ShieldFake Trap đều có thể được kích hoạt. Trong tất cả trường hợp, những hiệu ứng như Imperial Custom bảo vệ Quái thú Trap khỏi bị phá huỷ, kể cả trong chiến đấu.

  

Mirror Force - My Body as a Shield - Heavy Storm

  

Fake Trap - Raigeki - Imperial Custom

Nếu một Quái thú Trap được coi như Equip Card từ Monster Zone, chẳng hạn như nhờ vào hiệu ứng của Relinquished, nó sẽ chỉ được coi là Equip Spell, không phải Trap hay quái thú.

Relinquished

II. Lối chơi:

Quái thú Trap thường được sử dụng như một lớp phòng thủ khẩn cấp (ví dụ Metal Reflect Slime). Chúng cũng có thể được sử dụng để cung cấp nguyên liệu hiến tế cho những bộ bài như Monarch

Metal Reflect Slime

Một ứng dụng nữa của Quái thú Trap là nguyên liệu cho triệu hồi Synchro hay XYZ. Vì phần lớn Quái thú Trap là cấp độ 4, chúng có thể dễ dàng được sử dụng để triệu hồi Synchro cấp độ 5-8 hay triệu hồi XYZ bậc (Rank) 4. Shapesister là một Quái thú Trap Tuner cấp độ 2 có thể trợ giúp cho triệu hồi Synchro.

Shapesister

Imperial Custom giúp cho Continuous Trap không thể bị phá huỷ. Nếu người chơi điều khiển 1 Imperial Custom và 1 Quái thú Trap, Quái thú Trap sẽ không thể bị phá huỷ bằng cả chiến đấu và hiệu ứng. Sự kết hợp này đặc biệt hiệu quả ở những bộ bài phòng thủ.

Sử dụng Trap Eater, Double Snare hay Splendid Venus trong Bộ bài phụ (side deck) là một ý tưởng hay, nhằm loại bỏ những lá bài như Royal Decree hay Jinzo. Magic Planter cũng khá hữu dụng, cho phép người chơi gửi Quái thú Trap xuống Mộ để rút bài; điều này đặc biệt hữu dụng khi những Quái thú Trap bị vô hiệu hoá và kẹt ở Spell & Trap Zone.

  

Trap Eater - Splendid Venus - Magic Planter

Nguồn: InternetViết bình luận