SPELL SPEED – Tốc Độ Của Effect Là Gì?

spell speed

Spell speed là 1 thuật ngữ trong Yugioh dùng để thể hiện tốc độ Effect của các lá bài. Khác với tên gọi thì Spell Speed đề cập đến effect của tất các loại card chứ không chỉ riêng về Spell.

Có 3 loại Spell Speed

Spell Speed 1: Là Spell Speed chậm nhất, những effect có Spell Speed 1 không được phép chain vào những effect khác. (Tìm hiểu Chain)

Ví dụ 1:

A: Kích hoạt Pot of Desire (Spell Speed1)

B: Có Pot of Prosperity (Spell Speed1) đang úp. Pot of Desire  chain 1, Người chơi B không được kích hoạt  Pot of Prosperity ở chain 2

Những effect có Spell Speed 1 không được kích hoạt ở chain link 2 hoặc cao hơn trừ khi có nhiều effect Spell Speed 1 được kích hoạt cùng lúc.

Ví dụ 2:

A: Có Parallel eXceed trên tay, thực hiện summon Crystron Halquifibrax. Khi đó effect của cả Parallel eXceedCrystron Halquifibrax đều đủ điều kiện kích hoạt mặc dù cả 2 effect đều có Spell Speed 1 => Crystron Halquifibrax chain 1, Parallel eXceed chain 2

Những effect có Spell speed 1 bao gồm:

raigeki

Normal Spell Card: Những lá bài Spell không có kí hiệu

mystic mine

Field Spell Card: Những lá bài Spell có kí hiệu ngôi sao

cursed eldland

Continous Spell Card: Những lá bài Spell có kí hiệu vô cực

divine sword

Equip Spell Card: Những lá bài Spell có kí hiệu dấu cộng

chaos form

Ritual Spell Card: Những lá bài Spell có kí hiệu ngọn lửa

sangan

Monster Effect: Những effect của monster (trừ Quick Effect)

Spell Speed 2: Là những effect có thể được dùng để chain lại những effect có Spell speed 1 hoặc 2, hoặc cũng có thể được dùng để bắt đầu 1 chainlink. Effect có Spell Speed 2 còn được gọi là Fast Effect hay Quick Effect. Effect có Spell Speed 2 không thể được dùng để chain lại Effect có Spell speed 3. Những effect có Spell Speed 2 bao gồm:


Quick-Play Spell Card: Những lá bài Spell có kí hiệu tia chớp

Normal Trap Card: Những lá bài Trap không có kí hiệu

skill drain

Continous Trap Card: Những lá bài Trap có kí hiệu vô cực

d.d. crow

Monster Effect: Nếu trong 1 lá bài Monster có ghi “during either player turn” hoặc “this is a Quick Effect” thì effect đó có Spell Speed 2. Tuy nhiên, kể từ sản phầm Starter Deck: Link Strike trở đi, Quick Effect của mọi monster đều được ghi theo mẫu (Điều kiện kích hoạt)(Quick Effect):(Cost; Effect)


Spell speed 3: Là những effect có tốc độ cao nhất, chỉ effect Spell speed 3 mới có thể chain lại effect Spell Speed 3

solemn judgment

Loại card duy nhất sở hữu Spell speed 3 là Counter Trap: Những lá bài Trap có kí hiệu mũi tên


Spell speed 4: Đây là thuật ngữ không chính thức được dùng để chỉ những effect không thể bị chain vào được, và sẽ ngay lập tức kết thúc chuỗi chain link khi kích hoạt.

Những lá bài có nội dung “neither player can activate cards or effects in response to this card’s activation”  hoặc  “cards and effect cannot be activated in response to this card’s activation” trong effect sẽ được các bài thủ coi là Spell Speed 4.

Lưu ý:  Card và effect có Spell speed 4 chỉ có khả năng ngăn chặn card, effect khác chain vào chứ không thực sự nhanh hơn card, effect có Spell Speed 3. Không thể dùng card, effect Spell speed 4 (ngoại trừ counter trap) để chain vào card, effect có Spell speed 3

Viết bình luận