Damage Step: Bước Thiệt Hại

Damage Step

Bước Thiệt hại, hay Damage Step, là một phần của Giai đoạn Chiến đấu, xảy ra mỗi khi tiến hành chiến đấu. Nó xảy ra ngay sau khi Bước Chiến đấu (Battle Step) kết thúc, nếu như đòn đánh vẫn diễn ra.

Chỉ có một số nhất định loại bài và hiệu ứng có thể kích hoạt trong Bước Thiệt hại.

A. Phân tích Bước Thiệt hại

Sẽ có 5 giai đoạn riêng biệt trong Bước Thiệt hại:

- Bắt đầu Bước Thiệt hại.

- Trước khi tính toán thiệt hại.

- Tính toán thiệt hại.

- Sau khi tính toán thiệt hại.

- Kết thúc Bước Thiệt hại.

1. Bắt đầu Bước Thiệt hại

• Lượt của người chơi nào thì người chơi đó tuyên bố bắt đầu Bước Thiệt hại

• Những hiệu ứng có tác dụng “chỉ duy nhất trong Bước Thiệt hại”, ví dụ như Steamroid

Steam Roid

Steamroid

• Trong thời điểm này, những lá bài hay hiệu ứng có thể kích hoạt “khi bắt đầu Bước Thiệt hại” (ví dụ như Neo-Spacian Grand Mole hoặc Follow Wing) có thể kích hoạt được.

Neo-Spacian Grand Mole

Neo-Spacian Grand Mole

Follow Wing

 Follow Wing

• Bài Phép/Bẫy hoặc những Hiệu ứng Nhanh có khả năng thay đổi trực tiếp ATK/DEF của một quái thú (tăng giảm công/thủ, chuyển đổi công/thủ một lượng nhất định, hoán đổi công/thủ,…) có thể được kích hoạt trong khoảng thời gian này.

• Nếu một quái thú đang úp bị tấn công, nó vẫn chưa được ngửa lên lúc này. Nếu quái thú úp đó bị tiêu diệt bởi hiệu ứng đặc biệt, nó sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng khi được ngửa lên (do đã bị tiêu diệt trước khi được ngửa).

2. Trước khi tính toán thiệt hại 

• Nếu một quái thú bị tấn công, nó sẽ được ngửa lên lúc này.

- Nếu quái thú bị tấn công có thể kích hoạt năng lực khi được ngửa lên, hiệu ứng đó sẽ không được thực hiện vào lúc này. Khả năng của lá bài đó sẽ được thực thi sau khi tính toán thiệt hại, kể cả khi quái thú được ngửa lên đó đã rời khỏi sân trước đó.

• Nếu quái thú được ngửa lên có Hiệu ứng Vĩnh cửu (Continuous Effect), thường những hiệu ứng đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức, chẳng hạn như công năng của Jinzo hay Star Boy.

Xem thêm: TOP 6 HANDTRAP CỦA FORMAT HIỆN TẠI (TCG FORMAT T3/2022)

Star Boy

Star Boy

Jinzo

Jinzo

- Những hiệu ứng đặc biệt Vĩnh cửu mà ngăn chặn quái thú đang úp khỏi bị chọn làm mục tiêu tấn công, ví dụ như Command Knight, sẽ không hợp lệ do quái thú đã bị chọn làm mục tiêu từ trước lúc được ngửa. Nếu quái thú đó sống sót qua Bước Thiệt hại, khả năng của nó sẽ bảo vệ chính nó khỏi các cuộc tấn công khác trong tương lại.

Command Knight

Command Knight

- Những Hiệu ứng Vĩnh cửu ngăn quái thú đang úp khỏi bị tấn công hay ngăn cản quái thú đang tấn công được tấn công (Machina Sniper, Big – Tusked Mammoth,…) sẽ không có hiệu lực lúc này do đã đi qua Bước Tấn công. Nếu quái thú đó sống sót sau Bước Thiệt hại, hiệu ứng của nó sẽ giúp nó tránh được những đòn đánh trong tương lai.

Machina Spider

Machina Sniper

Big-Tusked Mammoth

 Big-Tusked Mammoth

- Nếu quái thú úp có Hiệu ứng Vĩnh cửu mà tự tiêu diệt bản thân dưới một số điều kiện nhất định, ví dụ như  Giant Kozaky, quái thú đó sống và Bước Thiệt hại sẽ tiến hành như bình thường, cho đến khi kết thúc tính toán thiệt hại.

Giant Kozaky

Giant Kozaki

• Bất kể quái thú bị tấn công có ở trạng thái úp trước đó hay không, nếu như quái thú này chuyển sang thế thủ úp lúc này hay sau đó trong Bước Thiệt hại (cho đến khi hoàn tất tính toán thiệt hại), ví dụ như bởi hiệu ứng của Gemini Counter, nó sẽ ngay lập tức được ngửa lại lên.

Gemini Counter

Gemini Counter

• Trong thời gian này, những lá bài hay hiệu ứng mà kích hoạt “trước khi tính toán thiệt hại” (ví dụ như Drillroid hoặc Performapal Barracuda) có thể được kích hoạt.

Drillroid

Drillroid

Performapal Barracuda

Performapal Barracuda

• Bài Phép/Bẫy hoặc những Hiệu ứng Nhanh có khả năng thay đổi trực tiếp ATK/DEF của một quái thú (tăng giảm công/thủ, chuyển đổi công/thủ một lượng nhất định, hoán đổi công/thủ,…) có thể được kích hoạt trong khoảng thời gian này.

• Sau khi cả 2 người chơi đồng ý rằng đã kích hoạt xong các hiệu ứng và lá bài trong phân đoạn này của Bước Thiệt hại, cả 2 sẽ tiến vào bước tính toán thiệt hại.

- Tuy nhiên, nếu quái thú bị tấn công đã rời khỏi Ô Quái thú bởi hiệu ứng đặc biệt trong Bước Thiệt hại, tính toán thiệt hại sẽ không được tiến hành, song phần còn lại của Bước Thiệt hại vẫn diễn ra như bình thường. 

3. Tiến hành tính toán thiệt hại.

• Nhìn chung, những lá bài hay hiệu ứng có thể thay đổi ATK/DEF của quái vật sẽ không thể kích hoạt được nữa tính từ thời điểm này cho đến hết Bước Thiệt hại đang diễn ra.

• Những hiệu ứng có hiệu lực “chỉ trong bước tính toán thiệt hại”, ví dụ như Dark Artist, Skyscraper, sẽ được có hiệu lực ngay lập tức

Xem thêm: Tiêu Điểm Engine : Adventure Token

Dark Artist

Dark Artist

Skyscraper

Skyscraper

• So sánh những ATK/DEF thích hợp để tính giá trị thiệt hại chiến đấu; nếu 2 quái thú đấu với nhau, thì đây chính là thời điểm quyết định xem quái vật nào sẽ bị tiêu diệt bởi chiến đấu hay không.

• Nếu một quái thú bị tiêu diệt bởi chiến đấu, nó chưa được gửi xuống mộ vội.

4. Sau khi tính toán thiệt hại.

• Những quái thú được cân nhắc bị tiêu diệt bởi chiến đấu vẫn chưa rớt xuống mộ.

• Những luật lệ dưới đấy áp dụng cho quái thú đã được xác định sẽ bị tiêu diệt bởi chiến đấu, cho đến khi chúng bị gửi xuống mộ (hoặc một vị trí khác thích hợp) :

- Chúng không thể bị chỉ định bởi lá bài hay hiệu ứng, không thể thay đổi tư thế chiến đấu cũng như ATK/DEF.

- Hiệu ứng Vĩnh cửu sẽ mất hiệu lực.

- Hiệu ứng Nhanh tùy chọn không thể kích hoạt được.

- Chúng không thể bị đưa lên tay bởi hiệu ứng, trừ khi hiệu ứng của một lá chỉ định rằng nó thể đưa quái thú trở lại lên tay (như Last Minute Cancel).

Last Minute Cancel

Last Minute Cancel

- Hiệu ứng của chúng vẫn có thể bị vô hiệu hóa.

- Trước khi những quái thú được gửi xuống mộ (hay nơi thích hợp khác) do kết quả của chiến đấu, nó vẫn có thể bị tiêu diệt, gửi xuống mộ hay trục xuất bởi hiệu ứng.

- Chúng không thể được dùng như cái giá (cost) để kích hoạt một hiệu ứng tùy ý. Song chúng có thể được dùng như cái giá để kích hoạt Hiệu ứng Bắt buộc, ví dụ như Doomcaliber Knight.

Doomcaliber Knight

Doomcaliber Knight

• Nếu như quái thú có Hiệu ứng Vĩnh cửu mà tự tiêu diệt bản thân dưới một điều kiện nhất định (ví dụ như Zombie Mammoth) sống sót qua tính toán thiệt hại mà được xác định sẽ không bị tiêu diệt bởi chiến đấu, Hiệu ứng Vĩnh cửu đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức nếu các điều kiện thỏa mãn.

Zombie Mammoth

Zombie Mammoth

• Nếu một quái thú được ngửa lên trong Bước Thiệt hại và những lá như Gozen Match vẫn đang được kích hoạt, nếu quái thú đó có Hệ khác với một quái thú ở cùng phần sân, quái thú được ngửa lên sẽ ngay lập tức bị gửi xuống mộ.

Gozen Match

Gozen Match

• Nếu quái thú được ngửa lên trong Bước Thiệt hại mà tên của nó mâu thuẫn với một quái thú đã có sẵn trên sân “Người chơi chỉ có thể điều khiển 1 […]” hoặc “Chỉ được có duy nhất 1 […] trên sân” (tùy thuộc vào quái thú vừa được ngửa lên hay một quái vật khác đã ngửa sẵn trên sân), quái thú vừa được ngửa lên sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.

• Trong quãng thời gian này, những lá bài hay hiệu ứng kích hoạt “sau khi tính toán thiệt hại” (ví dụ như Wall of Illusion), nếu một người chơi nhận thiệt hại từ chiến đấu, chẳng hạn như Don Zaloog, hay khi một quái thú được ngửa lên có thể được kích hoạt. 

Wall of Illusion

Wall of Illusion

Don Zaloog

Don Zaloog

5. Kết thúc Bước Thiệt hại

• Quái thú được xác định sẽ bị tiêu diệt bởi chiến đấu lúc này sẽ được gửi xuống mộ, trừ khi đó là quái thú Pendulum (sẽ được đặt ngửa ở Bộ Bài phụ) hay một lá bài khác chỉ định sẽ được gửi ở chỗ khác.

• Tại thời điểm này, những lá bài hay hiệu ứng được kích hoạt khi “bước vào kết thúc của Bước Thiệt hại”, ví dụ như Amazoness Sage, hay khi quái thú bị tiêu diệt bởi chiến đấu (chẳng hạn như Hero Signal) có thể được kích hoạt.

Xem thêm: TOP 5 TỘC BÀI ĐƯỢC HỖ TRỢ NHIỀU NHẤT

Amazoness Sage

Amazoness Sage

Hero Signal

 Hero Signal

• Một khi không còn hiệu ứng nào còn được kích hoạt hay thực hiện, Bước Thiệt hại kết thúc, tự động tiến vào Bước Chiến đấu mới.

B. Những lá bài và hiệu ứng có thể được kích hoạt trong Bước Thiệt hại.

Trong Bước Thiệt hại, chỉ có những lá bài và hiệu ứng nhất định có thể được kích hoạt. Lưu ý rằng một vài lá bài hay hiệu ứng được chỉ định rõ rằng không thể được kích hoạt trong Bước Thiệt hại, điều này đồng nghĩa với bỏ qua mọi lý do cho phép chúng được kích hoạt.

Những lá bài/hiệu ứng dưới đây có thể được kích hoạt trong Bước Thiệt hại:

Bài Bẫy Phản đòn

Hiệu ứng Bắt buộc

Hiệu ứng Nhanh có thể vô hiệu hóa sự kích hoạt của lá bài hay hiệu ứng.

• Bài Phép/Bẫy hoặc những Hiệu ứng Nhanh có khả năng thay đổi trực tiếp ATK/DEF của một quái thú (tăng giảm công/thủ, chuyển đổi công/thủ một lượng nhất định, hoán đổi công/thủ,…) có thể được kích hoạt trong Bước Thiệt hại, nhưng chỉ cho đến khi tính toán thiệt hại. Trong tính toán thiệt hại và sau đó của Bước Thiệt hại, chúng không thể được kích hoạt.

- Những lá bài Spell/Trap hay Hiệu ứng Nhanh gián tiếp thay đổi ATK/DEF, ví dụ như Skill Drain, không thể được kích hoạt trong Bước Thiệt hại.

Skill Drain

Skill Drain

- Những lá bài có thể thay đổi ATK/DEF hoặc không (Half or Nothing), hoặc Triệu hồi Đặc biệt một quái thú rồi thay đổi công thủ (Powerful Rebirth) không thể được kích hoạt trong Bước Thiệt hại.

Half of Nothing

Half or Nothing

Powerful Rebirth

Powerful Rebirth

Hiệu ứng Kích hoạt tùy chọn - nếu hiệu ứng đó kích hoạt để phản hồi việc lá bài được chuyển đến một vị trí khác, bị ngửa lên, hay thay đổi tư thế chiến đấu – có thể được kích hoạt trong Bước Thiệt hại,ngoại trừ hiệu ứng Triệu hồi Dung hợp.

• Bất kì hiệu ứng nào đề cập cụ thể tới thời gian kích hoạt trong Bước Thiệt hại.

• Những lá bài được chú thích đặc biệt có thể kích hoạt trong Bước Thiệt hại (Desrook Archfiend).

Desrook Archfiend

Desrook Archfiend

Một lá bài chỉ cần thỏa mãn một trong những điều kiện trên có thể được kích hoạt trong Bước Thiệt hại. Chừng nào nó không được chỉ ra rõ ràng, kể cả khi nó không thỏa mãn một trong những yêu cầu trên, chỉ cần đạt được 1 điều kiện là đủ.

Nguồn: yugipedia.com

Viết bình luận