Game State/ Priority: Những Điều Cần Biết Về Quyền Ưu Tiên

A. Trạng thái trò chơi (Game state)

Có 2 dạng trạng thái trò chơi trong 1 trận đấu (Duel): “mở” (open) và “đóng” (close).

Bất cứ khi nào một người chơi thực hiện một hành động, trạng thái trò chơi trở thành “đóng”. Nếu không có gì tiếp tục xảy ra, hoặc cả 2 người chơi chưa muốn thực hiện điều gì, trạng thái trò chơi lúc đó là “mở”. Về mặt kĩ thuật, điều này có nghĩa là:

1. Lượt của người chơi (Turn Player) nào thì người chơi ấy sẽ có cơ hội để kích hoạt các hiệu ứng nhanh (fast effect). Tìm hiểu ngay các loại Effect

2. Quyền phản hồi chuyển sang cho đối thủ.

3. Đối thủ sau đó lại chuyển quyền phản hồi cho người chơi ban đầu.

4. Không có Chuỗi (Chain) nào được tạo thành lúc này.

Trạng thái trò chơi giờ là “mở”.

Ảnh có chứa văn bảnMô tả được tạo tự động

Destiny HERO - Destroy Phoenix Enforcer là quái thú có hiệu ứng đặc biệt nhanh.

Nếu trạng thái trò chơi là “mở”, lượt của người chơi nào thì người chơi ấy có thể thực hiện mọi hành động dưới đây nếu thích hợp:

- Tiến hành rút bài bình thường (trong Giai đoạn Rút bài – Draw Phase)

- Triệu hồi Bình thường / Úp (Normal Summon / Set)

- Triệu hồi Lật (Flip Summon)

- Triệu hồi Đặc biệt - Special Summon (Không bắt đầu một Chuỗi)

- Thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú

- Thử chuyển sang Giai đoạn / Bước (Phase / Step) tiếp theo

- Tuyên bố (declare) tấn công (trong Bước Chiến đấu - Battle Step hoặc Giai đoạn Chiến đấu - Battle Phase)

- Kích hoạt hiệu ứng / lá bài bất kể Tốc độ Ma pháp (Spell Speed)

Guarded Treasure

Nếu trạng thái trò chơi là “đóng”, thì chỉ có những hiệu ứng nhanh có thể được kích hoạt, dựa trên luật Thời điểm Hiệu ứng nhanh (Fast Effect Timing).

Luật Fast Effect Timing

Mọi hành động sai hoặc lỗi trong khi chơi sẽ là hỏng trạng thái trò chơi, việc có thể sửa chữa trạng thái trò chơi hay không có thể tạo ra sự khác biệt giữa 1 Cảnh cáo (Warning) hoặc xử thua 1 ván đấu (a Game Loss).

Ảnh có chứa văn bản, người, trong nhà, con ngườiMô tả được tạo tự động

Trong các giải đấu, trọng tài có thể trực tiếp xử thua 1 ván đối với người chơi làm hỏng trạng thái trò chơi

B. Quyền ưu tiên (Priority)

Quyền ưu tiên là thuật ngữ liên quan đến quyền lợi của người chơi để có thể kích hoạt hiệu ứng lá bài của người đó dưới dạng Chuỗi Liên kết 1 (Chain Link 1). Quyền ưu tiên không cho phép bài thủ được tự động kích hoạt và giải quyết (resolve) hiệu ứng mà không có Chuỗi, mà chỉ đơn giản là đảm bảo cho sự kích hoạt của lá bài dưới dạng Chuỗi Liên kết 1.

Quyền ưu tiên xác định người có thể kích hoạt một lá bài hay hiệu ứng ở bất kì một thời điểm cụ thể nào trong trận đấu. Quyền ưu tiên là quyền lợi mà người chơi có, không phải do lá bài có. Lượt của người chơi nào thì người chơi ấy sẽ bắt đầu với Quyền ưu tiên

Quyền ưu tiên Hiệu ứng Khởi động (Ignition Effect) đã bị loại bỏ khỏi OCG ngày 19 tháng 3 năm 2011. Và vào ngày 25/4/2012, nó bị loại bỏ khỏi TCG.

Ảnh có chứa văn bảnMô tả được tạo tự động

Trước đây, Chaos Sorcerer có thể kích hoạt hiệu ứng ngay khi được triệu hồi...

Chuyển đổi Quyền ưu tiên

Người chơi có Quyền ưu tiên có thể từ chối kích hoạt hiệu ứng của họ bằng cách tuyên bố: “Tôi chuyển quyền ưu tiên” (hoặc cái gì đó tương tự như vậy).

Khi tạo một Chuỗi, đối thủ của người chơi vừa mới kích hoạt hiệu ứng sẽ tự động có Quyền ưu tiên để đáp sự kích hoạt đó. Lượt của người nào thì đối thủ của người đó có Quyền ưu tiên khi người đó chuẩn bị tiến hành Bước hoặc Giai đoạn tiếp theo.

Trong khi ở Giai đoạn Rút bài, Giai đoạn Chờ hay Giai đoạn Kết thúc, người sở hữu lượt (Turn Player) vẫn có Quyền ưu tiên, đối thủ có thể kích hoạt lá bài hay hiệu ứng mà không cần xác nhận rằng người sở hữu lượt vẫn chưa tuyên bố gì về Quyền ưu tiên. Để tránh gây tranh cãi không đáng có, phép lịch sự tối thiểu phải có là việc hỏi xem người đang sở hữu lượt có muốn sử dụng lá bài / hiệu ứng nào trong giai đoạn tương ứng trước khi làm bất cứ điều gì (bởi nếu từ chối sử dụng lá bài / hiệu ứng nào đó sẽ dẫn đến việc Quyền ưu tiên của họ cho đối thủ).

Đối thủ thường kích hoạt Anti - Spell Fragrance trong Draw / Standby Phase của người chơi.

Nguồn: yugioh.fandom

Viết bình luận