TOKEN - Kiến Thức Về Quái Thú Tượng Trưng

Token

Tokens được sử dụng để tượng trưng cho các lá bài quái thú. Token là Quái thú Triệu hồi đặc biệt (Special Summon Monster) bởi Hiệu ứng lá bài. Những quái thú này không bao gồm trong Bộ bài (Deck), Bộ bài phụ (Extra Deck) hay Bộ bài thay thế (Side Deck), như đã nêu trên giới hạn văn bản của mỗi lá Token.

I. Cơ chế: 

Quái thú Token luôn được coi như Quái thú thông thường và không bao giờ có hiệu ứng. Bởi vậy, chúng đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ các lá bài hỗ trợ Quái thú thông thường và Quái thú không có hiệu ứng.

Một vài Quái thú Token có hiệu ứng do các lá bài triệu hồi ra chúng, song đây không phải là hiệu ứng của bản thân Quái thú Token, vậy nên những “hiệu ứng” này không thể bị vô hiệu hóa bởi các lá bài như Skill Drain.


Skill Drain by kienctn15 on DeviantArt

Skill Drain

Một vài lá bài hỗ trợ cho Quái thú thông thường có thể sẽ không hỗ trợ Token, ví dụ như Order to Charge.

Ảnh có chứa văn bản, ký hiệuMô tả được tạo tự động

Order to Charge


Token chỉ có thể tồn tại ở trạng thái ngửa (face-up) trên sân.

Quái thú Token không thể bị úp xuống (face-down). Bởi vậy, chúng không thể bị chọn làm mục tiêu (target), cũng như không thể bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng làm lật (flip) lá bài úp xuống (ví dụ như Book of MoonSwords of Concealing Light).


Book of Moon by kienctn15 on DeviantArt    

 Book of Moon

Swords of Concealing Light by Masaki2709 on DeviantArt

      Swords of Concealing Light

- Nếu Quái thú Token đang ở trạng thái tấn công (Attack Position) bị ảnh hưởng bởi lá bài có thể thay đổi trạng thái của Token sang thế thủ úp (face-down Defense Position), ví dụ như Swords of Concealing Light, tư thế chiến đấu (battle position) của Quái thú Token sẽ không bị thay đổi.

- Quái thú Token không thể bị trục xuất (banish) trong tư thế úp. Chúng không thể bị chọn làm mục tiêu, cũng như không thể bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng lá bài làm vậy.

Chỉ số ban đầu về tấn công (ATK), phòng thủ (DEF), cấp độ (Level), tên, loại quái thú (Type) hay thuộc tính (Attribute) của Quái thú Token được nêu lên trong lá bài triệu hồi ra chúng, ví dụ như Scapegoat.

Scapegoat by kienctn15 on DeviantArt

Scapegoat

Nếu một Quái thú Token rời khỏi sân đấu (nói cách khác, nếu nó bị đưa trở lại tay hoặc Bộ bài chính, bị gửi xuống Mộ, hoặc bị trục xuất), nó đơn giản chỉ là biến mất.

- Quái thú Token có thể được hiến tế (tributed), tiêu diệt (destroyed), hoặc trục xuất; tuy nhiên, do chúng chỉ đơn giản là rời khỏi sân đấu, chúng sẽ không được coi như di chuyển thành công đến một khu vực được chỉ định.

Quái thú Token có thể được dùng để trả giá (costs), miễn là cái giá phải trả không xác định điểm đến cụ thể.

- Quái thú Token có thể được hiến tế để Triệu hồi Hiến tế hoặc Triệu hồi Ritual (Ritual Summon), hoặc cho việc Triệu hồi đặc biệt của các lá bài như Destiny HERO - Plasma.

Destiny HERO - Plasma by Masaki2709 on DeviantArt

Destiny HERO – Plasma

- Chúng không thể bị gửi xuống Mộ như một cách trả giá (ví dụ như cho việc Triệu hồi đặc biệt của Arcana Force EX - The Dark Ruler).

Arcana Force EX - The Dark Ruler by Kai1411 on DeviantArt

Arcana Force EX – The Dark Ruler

- Trục xuất không chỉ định cụ thể một điểm đến, vậy nên Token có thể bị trục xuất để thực hiện trả giá (ví dụ như cho việc Triệu hồi đặc biệt của Unibird).

Unibird | Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt | Fandom

Unibird

- Quái thú Token có thể dùng làm nguyên liệu Dung hợp (Fusion), Synchro hoặc nguyên liệu Link (Link Materials).

- Token không thể sử dụng như nguyên liệu XYZ (XYZ Materials), bởi nguyên liệu XYZ sẽ được đính kèm cùng Quái thú XYZ và những nguyên liệu XYZ được coi như không nằm trên sân đấu.

Token có thể là mục tiêu hoặc bị ảnh hưởng bởi những hiệu ứng lá bài mà làm cho chúng phải rời khởi sân đấu, kể cả khi hiệu ứng đó chỉ định một điểm đến cụ thể, ví dụ như Number 50: Blackship of Corn hay Compulsory Evacuation Device.

Number 50: Blackship of Corn by Kai1411 on DeviantArt 

Number 50: Blackship of Corn

   Compulsory Evacuation Device by kienctn15 on DeviantArt

Compulsory Evacuation Device

- Token không thể bị chọn làm mục tiêu bởi hiệu ứng là bài mà sẽ đính kèm Token với một Quái thú XYZ, ví dụ như Number 101: Silent Honor ARK.

48739166 Number 101: Silent Honor ARK by Kai1411 on DeviantArt

Number 101: Silent Honor ARK

Một Quái thú Token có thể được xem như một lá bài trang bị (Equip Card) bởi lá bài như The Grand Jupiter. Nếu làm như vậy, Quái thú Token sẽ không thể được Triệu hồi đặc biệt từ Spell & Trap Zone.

The Grand Jupiter by Masaki2709 on DeviantArt

The Grand Jupiter

Người sở hữu Quái thú Token là người chơi đã triệu hồi nó.

- Owner’s Seal sẽ thay đổi quyền điều khiển Ojama Token được Triệu hồi đặc biệt bởi hiệu ứng của Ojama Trio sang cho người chơi đã kích hoạt Ojama Trio.

Owner's Seal by blader999 on DeviantArt

Owner’s Seal

 Ojama Trio by kienctn15 on DeviantArt

    Ojama Trio

- Rose Tokens là một ngoại lệ trong trường hợp này; thay vì được sở hữu bởi người người chơi điều kiển quái thú mà việc triệu hồi nó đã khiến Rose Token được triệu hồi (thay vì người chơi mà đã triệu hồi Rose Token). Ví dụ: Người chơi A Triệu hồi thông thường một quái thú, làm kích hoạt hiệu ứng của Black Garden, Triệu hồi đặc biệt Rose Token. Rose Token này sẽ được sở hữu bởi người chơi A.

Black Garden by kienctn15 on DeviantArt

Black Garden

II. Sử dụng trong thực tế:

Trong một trận đấu (duel), bài thủ thường giữ các lá bài Token ở một chồng ở nơi riêng biệt của sân hoặc giữ trong hộp bài.

Một Quái thú Token có thể được tượng trưng bởi đồng xu, bởi xúc xắc, hoặc các vật đánh dấu được cho phép khác. Những lá bài Fan-made (do người hâm hộ tự làm ra) thường được sử dụng như vật đánh dấu làm Token ở các giải đấu.

Ảnh có chứa văn bảnMô tả được tạo tự động

Token tại giải đấu YCS


Nguồn: yugioh.fandom

Viết bình luận